Tìm kiếm:   trong   nơi tìm    Loại tin      
>> Thiết Kế - Xây Dựng
Giá thép hình (V, L, U, I, H), thép tròn trơn, thép vuông đặc tại huế tháng 12 năm 2016. (582)
Ngày cập nhật.: 31/12/16
Loại tin: Cần bán
Liên hệ 098.3366.015 để để nâng tin này thành VIP và up tin tự với ưu đãi cực lớn !
Copy link tin này gởi cho bạn bè:
 

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH THÁI NGUYÊN BÁN BUÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG – THÁI NGUYÊN

(Trụ sở chính: Km 25, Quốc lộ 3, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên)

(Cập nhật ngày 03/12/2016)                                                                                                     

TT - CHỦNG LOẠI – QUY CÁCH - MÁC THÉP - CHIỀU DÀI - ĐƠN GIÁ 

THÉP TRÒN ĐẶC – THÉP VUÔNG ĐẶC – THÉP DẸT CÁN NÓNG THÁI NGUYÊN.

1 - Thép tròn trơn phi 10, phi 12, phi14 - SS400, C20 - 6m và 8,6m = 10.650.000 (Đồng /tấn)

2 - Thép tròn trơn phi 16, phi 18, phi 20- SS400, C20 - 6m và 8,6m = 10.860.000 (Đồng /tấn)

3 - Thép tròn trơn phi 22, phi 24, phi 25- SS400, C20 - 6m và 8,6m = 10.680.000 (Đồng /tấn)

4 - Thép tròn trơn phi 30, phi 32, phi 36- SS400, C20 - 6m và 8,6m = 10.880.000 (Đồng /tấn)

5 - Thép tròn trơn phi 40 đến phi 80 - SS400, C20 - 6m và 8,6m = 10.800.000 (Đồng /tấn)

6 - Thép tròn trơn phi 16 đến phi 80 - C45 - 6m và 8,6m = 10.800.000 (Đồng /tấn)

7 - Thép vuông đặc 12x12, 14x14, 16x16 - SS400 - 3m,4m, 6m = 10.350.000 (Đồng /tấn)

8- Thép vuông đặc 18x18, 20x20, 22x22 - SS400 - 3m,4m, 6m  = 10.350.000 (Đồng /tấn)

9 - Thép dẹt cắt từ tôn tấm (t=1 đến 3 li) - SS400 - Theo yêu cầu11.800.000 (Đồng /tấn)

10 - Thép dẹt cắt từ tôn tấm (t=4 li đến 20) - SS400 - Theo yêu cầu11.150.000 (Đồng /tấn)

11 - Thép dẹt cán nóng 20, 30, 40 (Đến 7 li) -  SS400 - 6m, 12m = 10.900.000 (Đồng /tấn)

12 - Thép dẹt cán nóng 40, 50, 90 (Đến 10 li) -  SS400 - 6m, 12m = 10.900.000 (Đồng /tấn)

THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng).

1 - Thép góc L30x30x3 - CT3, SS400 - 6m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

2 - Thép góc L40x40x3, L40x40x4 - CT3, SS400 - 6m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

3 - Thép góc L50x50x4, L50x50x5 - CT3, SS400 - 6m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

4 - Thép góc L60x60x4, L60x60x5, L60x6 - CT3, SS400 - 6m, 9m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

5 - Thép góc L63x63x5, L65x65x6 - CT3, SS400 - 6m, 9m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

6 - Thép góc L70x70x5, L70x70x6, L70x7 - CT3, SS400 - 6m, 9m = 10.180.000 (Đồng /tấn)

7 - Thép góc L75x75x6; L75x75x7; L75x8 - CT3, SS400 - 6m, 9m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

8 - Thép góc L80x80x6, L80x80x7, L80x8 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.100.000 (Đồng /tấn)

9 - Thép góc L90x90x6, L90x90x7, L90x8 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.100.000 (Đồng /tấn)

10 - Thép góc L100x8, L100x9, L100x10 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.200.000 (Đồng /tấn)

11 - Thép góc L120x8, L120x10, L120x12 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.300.000 (Đồng /tấn)

11 - Thép góc L130x9, L130x10, L130x12 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.200.000 (Đồng /tấn)

13 - Thép góc L130x130x15 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.200.000 (Đồng /tấn)

14 - Thép góc L150x10, L150x12, L150x15 - CT3,SS400 - 6m, 12m = 11.500.000 (Đồng /tấn)

15 - Thép góc L175x12, L175x15, L175x17 -  SS400 - 6m, 12m = 12.450.000 (Đồng /tấn)

16 - Thép góc L200x15, L200x20, L200x25 -  SS400 - 6m, 12m = 12.450.000 (Đồng /tấn)

17 - Thép góc L120x8, L120x10, L120x12 - SS 540 - 6m, 12m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

18 - Thép góc L130x9, L130x10, L130x12 - SS 540 - 6m, 12m = 10.260.000 (Đồng /tấn)

19 - Thép góc L150x10, L150x12, L150x15 - SS 540 - 6m, 12m = 12.750.000 (Đồng /tấn)

20 - Thép góc L175x12, L175x15, L175x17 - SS 540 - 6m, 12m = 12.750.000 (Đồng /tấn)

21 - Thép góc L200x15, L200x20, L200x25 - SS 540 - 6m, 12m = 12.750.000 (Đồng /tấn)

THÉP HÌNH CHỮ U - CHỮ C - CHỮ I - CHỮ H THÁI NGUYÊN, NHẬP KHẨU.

1 - Thép chữ U65x30x3.5; Thép U80x40x4.5 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.660.000 (Đồng /tấn)

2 - Thép chữ U100x46x4.5; Thép U120x52x4.8 - CT3 - 6m, 12m = 10.300.000 (Đồng /tấn)

3 - Thép chữ U140x58x4.9; Thép U160x54x5 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.300.000 (Đồng /tấn)

4 - Thép chữ U180x68x7; Thép U200x76x5.2  - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.500.000 (Đồng /tấn)

5 - Thép chữ U250x78x7; Thép U300x85x7 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.900.000 (Đồng /tấn)

6 - Thép chữ U360x96x9; Thép U400x100x10 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.900.000 (Đồng /tấn)

7 - Thép chữ I100x55x4.5; Thép I120x64x4.8 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.800.000 (Đồng /tấn)

8 - Thép chữ I150x75x5; Thép I150x75x5.5 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.500.000 (Đồng /tấn)

9 - Thép chữ I175x90x8; Thép I199x99x4.5x7 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 11.380.000 (Đồng /tấn)

10 - Thép chữ I200x100x5.5x8; I244x175x7x11 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 11.630.000 (Đồng /tấn)

11 - Thép chữ I300x150x6.5x9 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 11.200.000 (Đồng /tấn)

12 - Thép chữ I400x200x8x13 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 11.200.000 (Đồng /tấn)

13 - Thép chữ H125x6x9; Thép H150x7x11 - CT3, SS400 - 6m, 12m = 10.980.000 (Đồng /tấn)

14 - Thép H200x8x12 ; Thép chữ H250x9x14- CT3, SS400 - 6m, 12m = 11.630.000 (Đồng /tấn)

15 - Thép chữ H300x10x15; Thép H350x10x19 -  SS400 - 6m, 12m = 11.800.000 (Đồng /tấn)

THÉP HỘP ĐEN – THÉP ỐNG ĐEN – THÉP HỘP MẠ KẼM – THÉP ỐNG MẠ KẼM 

1 - Thép hộp vuông 20,30,50,90 (t=1 -1.8 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 12.160.000 (Đồng /tấn)

2 - Thép hộp vuông 30, 50, 60,  90 (t=2 - 4 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 11.300.000 (Đồng /tấn)

3 - Thép hộp vuông 100x100 (t=1.6 đến 2 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 11.900.000 (Đồng /tấn)

4 - Thép hộp vuông 100x100 (t=2,3 đến 4 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 11.300.000 (Đồng /tấn)

5 - Hộp chữ nhật 30x60; 40x80 (t=1 đến 1.8ly) - SS400 - 6m đến 12m = 12.160.000 (Đồng /tấn)

6 - Hộp chữ nhật 30x60; 40x80(t=2 đến 4 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 11.600.000 (Đồng /tấn)

7 - Hộp chữ nhật 50x100 (t=2 ly; 2.3 li; 3.2ly) - SS400 - 6m đến 12m = 11.200.000 (Đồng /tấn)

8 - Thép hộp đen 100x150 (t=2 ly đến 4.5 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 14.200.000 (Đồng /tấn)

9 - Thép hộp đen 100x200 (t=2 ly đến 4.5 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 14.200.000 (Đồng /tấn)

10 - Hộp kẽm vuông 20, 30, 50 (t=1ly -1.8ly) - SS400 - 6m đến 12m = 13.980.000 (Đồng /tấn)

11 - Hộp kẽm 25x50; 30x60 (t=1 ly đến 1.8 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 13.980.000 (Đồng /tấn)

12 - Thép hộp kẽm 50x100 (t=1.4 ly đến 2.5 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 13.980.000 (Đồng /tấn)

13 - Thép hộp kẽm 100x100(t=1.6 ly đến 2.5 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 15.160.000 (Đồng /tấn)

14 - Hộp kẽm 100x150; 100x200 (t đến 2.5 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 15.160.000 (Đồng /tấn)

15 - Thép ống đen d32 đến d48 (t=1.2 ly - 4ly) - SS400 - 6m đến 12m = 12.100.000 (Đồng /tấn)

16 - Thép ống đen d50 đến d141(t=2 ly- 4 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 12.100.000 (Đồng /tấn)

17 - Ỗng kẽm d21.2 đến d48.8(t=0.7 ly đến 2y) - SS400 - 6m đến 12m = 13.980.000 (Đồng /tấn)

18 - Ống kẽm d50 đến d141 (t=1.5 ly đến 3 ly) - SS400 - 6m đến 12m = 13.980.000 (Đồng /tấn)

THÉP XÀ GỒ CHỮ U, C (ĐEN) – THÉP XÀ GỒ CHỮ U, C MẠ KẼM.

1 - Xà gồ U30, U35, U60, U65(t=1 đến 3ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 11.600.000 (Đồng /tấn)

2 - Xà gồ U80x40, U100x50 (t=1 ly đến 4 ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 11.300.000 (Đồng /tấn)

3 - Xà gồ U120x60, U150x70 (t=1 đến 4 ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 11.300.000 (Đồng /tấn)

4 - Xà gồ U160, U180, U200 (t=1.8 đến 4 ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 11.300 .000(Đồng /tấn)

5 - Xà gồ mạ kẽm U35, U60, U80(t=1 đến 2ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 12.500.000 (Đồng /tấn)

6 - Xà gồ mạ kẽm U100, U120, U150, U160 - SS400 - Theo yêu cầu = 12.500.000 (Đồng /tấn)

7 - Xà gồ mạ kẽm U180, U200 (t=2 đến 4 ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 12.600.000 (Đồng /tấn)

8 - Xà gồ C100x50x20, C120x60x20 (t đến 4ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 11.650.000 (Đồng /tấn)

9 - Xà gồ C150x60x30, C160x70x30(t đến 4ly) - SS400 - Theo yêu cầu = 11.650.000 (Đồng /tấn)

10 - Xà gồ C180x70x30, C200x80x30(t đến 4ly) SS400 - Theo yêu cầu  = 11.650.000 (Đồng /tấn)

11 - Xà gồ mạ kẽm C100x50, C120x60, C150 - SS400 - Theo yêu cầu  = 12.680.000 (Đồng /tấn)

12 - Xà gồ mạ kẽm C180x70, C200x70 - SS400 - Theo yêu cầu  = 12.680.000 (Đồng /tấn)

13 - Xà gồ kẽm Z150 đến Z400 (t=1.6ly => 3ly) - Theo yêu cầu  = 13.600.000 (Đồng /tấn)

THÉP TẤM – THÉP LÁ – TÔN MÁI – BẢN MÃ – MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

1 - Tôn tấm 1500x6000 (t=1 đến 3 ly) - SS400 - 1.5mx6m -= 10.800.000 (Đồng /tấn)

2 - Tôn tấm 1500x6000 (t=4 đến 12 ly) - SS400 - 1.5mx6m = 10.900.000 (Đồng /tấn)

3 - Tôn tấm 1500x6000 (t>12 ly đến 20 ly) - SS400 - 1.5mx6m = 10.980.000 (Đồng /tấn)

4 - Tôn tấm 1500x6000 (t>20 ly đến 80 ly) - SS400 - 1.5mx6m = 11.160.000 (Đồng /tấn)

5 - Tôn nhám 1500x6000 (t=2 đến 5 ly) - SS400 - 1.5mx6m = 11.900.000 (Đồng /tấn)

6 - Lưới mắt cáo 1000x2000 (t=2 đến 4 li) - SS400 - 1mx2m = 13.980.000 (Đồng /tấn)

7 - Lưới B40 mạ kẽm (t=1 dến 3 ly)---Theo yêu cầu = 16.650.000 (Đồng /tấn)

8 - Tôn lợp màu khổ 1080 (t=0.35 ly)---Theo yêu cầu = 62.000 (Đồng /m2)

9 - Tôn lợp màu khổ 1080 (t=4 ly)---Theo yêu cầu = 74.000 (Đồng /m2)

10 - Tôn lợp màu khổ 1080 (t=4.5 ly)---Theo yêu cầu = 86.000 (Đồng /m2)

11 - Tôn úp nóc 0.35 ly (Mét dài)---Theo yêu cầu = 55.000 (Đồng /md)

12 - Mặt bích các loại đến t=80mm - CT3, C45 - Theo yêu cầu - Liên hệ

13 - Ecu, Bu long, Bu long neo (Đến phi 50) - CT3, C45 - Theo yêu cầu - Liên hệ

14 - Bản mã cắt theo kích thước - SS400, C45 - Theo yêu cầu - Liên hệ

15 - Gia công sơn (Chống rỉ + Sơn màu 2 lớp) - Sơn Hà Nội - Theo yêu cầu - Liên hệ

16 - Mạ kẽm nhúng nóng sắt thép các loại_---Theo yêu cầu – 5.900 (Đồng/kg)

   ************************************************************

Ghi chú :

  1 - Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%. (Có triết khấu cho từng đơn hàng lớn)

  2 - Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.

  3 - Thép tấm, thép hộp, ống và xà gồ các loại có đầy đủ CO, CQ

  4 - Có đầy đủ hồ sơ năng lực của nhà phân phối, nhà sản xuất.

  5 - Nhận cắt theo quy cách thép xây dựng, thép tấm, thép hình (V, L, U, U, H) các loại.

  Cắt bản mã, mặt bích, gia công hàn, khoan chi tiết. Gia công sơn, mạ điện, mạ kẽm.

  6- Có xe phục vụ vận chuyển: 5 tấn, 8 tấn, xe đầu kéo, xe Containe, xe cẩu tự hành.

  7 - Liên hệ:  Hoàng Việt (PT. Kinh doanh),  Email: jscvietcuong@gmail.com

  Điện thoại :  0280.3763.353, Mobile: 0168.454.6668  hoặc 0912.925.032

  Địa chỉ Công ty: Km 25, Đồng Tiến, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên.

     (Bảng giá bán buôn thép các loại cấp cho dự án, cấp cho đại lý, cấp cho các công trình có hiệu lực từ ngày 01/12/2016, hết hiệu lực khi có quyết định giá mới)

 

                                  Thái nguyên, Ngày 03 tháng 12  năm 2016

 

 
 
Thông tin người đăng tin
 
Họ tên
Hoàng Việt 
 
Địa chỉ
Km 25 QL3 - Đồng Tâm - Đồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
 
Điện thoại
0168.454.6668 / 0912.925.032
 
Nick Yahoo
 
Gửi mail cho người đăng tin
jscvietcuong@gmail.com
Các chức năng kèm theo
Xem tất cả tin của Hoàng Việt   Gửi cho bạn bè   Báo tin xấu  

Liên hệ người đăng tin

  Bạn có thể liên lạc thư điện tử với Hoàng Việt .
Off Telex VNI VIQR  
Họ và tên của bạn *
Email *
Nội dung *
Nhập chuỗi bên cạch
Tôi đồng ý với các điều khoản ghi trong bản Điều kiện sử dụng *

       


 Tin VIP mới nhất Nơi rao
Sáp wax triệt lông shinny  (3797)   Toàn Quốc
Dịch vụ nhắn tin quảng cáo giá rẻ tại Đà Nẵng  (78452)   Đà Nẵng
GIấy in bill K57 giá rẻ cho quán cà phê Đà Nẵng  (22361)   Đà Nẵng
Giấy in bill SAZAKI tại Đà Nẵng  (4840)   Đà Nẵng
Giấy in bill giá sỉ tại Đà Nẵng  (6408)   Đà Nẵng
Máy quét mã vạch opticon tại Đà Nẵng  (87788)   Đà Nẵng
Tem từ, bộ gỡ tem từ cứng, cổng từ an ninh giá rẻ tại Tam Kỳ  (98552)   Đà Nẵng
Máy in bill giá rẻ tại Đà Nẵng  (389)   Đà Nẵng
Phần mềm quản lý bán hàng cho shop thời trang, cafe, nhà hàng, karaoke, khách sạn  (122184)   Đà Nẵng
Giấy in kết quả xét nghiệm ở Đà Nẵng  (2075)   Toàn Quốc
Giấy in kết quả xét nghiệm tại Đà Nẵng  (2838)   Đà Nẵng
Giấy cuộn tính tiền tại Quảng Trị  (2682)   Toàn Quốc
Phần mềm bán hàng cho nhà hàng  (2059)   Toàn Quốc
Giấy nhiệt tính tiền Đà Nẵng  (1913)   Toàn Quốc
Mua giấy in bill tại Đà Nẵng ở đâu.  (3241)   Đà Nẵng
LẮP ĐẶT CAMERA GIÁ RẺ TẠI ĐÀ NẴNG  (201)   Đà Nẵng
Mỡ trăn trị bỏng  (2461)   Toàn Quốc
Giấy cuộn in nhiệt  (1912)   Toàn Quốc
TUYỂN SỈ MÁY IN BILL, MÁY IN MÃ VẠCH  (234)   Đà Nẵng
Giấy in nhiệt giá rẻ tại Hà Tỉnh  (2219)   Hà Tỉnh
Giấy in nhiệt giá rẻ tại Quảng Bình  (37705)   Quảng Bình
BỘ ĐÀM GIÁ RẺ ĐÀ NẴNG  (316)   Đà Nẵng
Phần mềm quản lý bán hàng VIETSHOP  (295)   Đà Nẵng
Đầu đọc mã vạch opticon tại Đà Nẵng  (108023)   Đà Nẵng
Giấy in bill giá rẻ tại Quảng Trị  (2623)   Quảng Trị
Giấy in nhiệt giá rẻ tại Quảng Ngãi  (2754)   Quảng Ngãi
Giấy in hóa đơn giá rẻ tại Đà Nẵng  (18299)   Đà Nẵng
Giấy in bill K57 tại Đà Nẵng  (24264)   Đà Nẵng
Giấy in bill giá rẻ tại Huế  (113657)   Thừa Thiên - Huế
Bán tên miền hay  (2948)   Đà Nẵng
Cổng từ an ninh giá rẻ tại Đà Nẵng  (3087)   Đà Nẵng
Giấy cuộn tính tiền Đà Nẵng  (1784)   Toàn Quốc
Giấy in nhiệt K80 tại Tam Kỳ  (27926)   TP Tam Kỳ
Giấy in bill giá rẻ tại Đà Nẵng  (104345)   Đà Nẵng
CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI CAMERA CŨ CỰC SỐC  (376)   Toàn Quốc
Giấy in K80 giá rẻ tại Huế  (27851)   Thừa Thiên - Huế
Giấy in bill giá rẻ tại Tam Kỳ  (87205)   Quảng Nam
Phần mềm bán hàng cho quán cafe  (1873)   Toàn Quốc
Cục gỡ tem từ cứng giá rẻ tại Đà Nẵng  (92425)   Đà Nẵng
Giấy in hóa đơn K80  (2834)   Đà Nẵng
Mỡ trăn nguyên chất tại Đà Nẵng  (3845)   Toàn Quốc
Giấy in nhiệt SAZAKI tại Huế  (37674)   Thừa Thiên - Huế
Chuột không dây giá rẻ  (628)   Đà Nẵng
Giấy in tính tiền quán bida tại Đà Nẵng  (19709)   Đà Nẵng
Giấy cuộn tính tiền ở Đà Nẵng  (2259)   Toàn Quốc
Cho thuê nhà nguyên căn hai mặt tiền Đường Trần Hữu Dực  (311)   Thừa Thiên - Huế
Dịch vụ SEO và chạy quảng cáo Facebook và Google  (2226)   Toàn Quốc
Khuyến mại tháng 06/2017 khi mua xe Mitsubishi ở Đà Nẵng - Hotline: 0901.17.15.15 ( Mr. Hưng )  (6511)   Toàn Quốc
Nam Việt Pest Control dịch vụ diệt mối, diệt muỗi tại tp hồ chí minh  (115372)   Hồ Chí Minh
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại các quận ở HCM  (1584)   Hồ Chí Minh
 
QUẢNG CÁO
Thống Kê
  Số thành viên: 27918
  Trực tuyến :  49
  Truy cập:


      
Lên đầu trang
Xuống cuối trang